Vraagtekens bij staatssteun Erasmus MC


Het ministerie van VWS moet het Erasmus MC € 235,9 miljoen betalen, de hoogste schadevergoeding in de zorg die ooit door de Nederlandse staat is uitgekeerd. 

In een artikel van Wouter van den Elsen, Zorgvisie februari 2016, wordt ingegaan op deze steun aan het Erasmus MC.

Met input van Wim Meijer en Henk Vermaas