Meer jaren vooruitzien


Financiële problemen bij bouwprojecten kunnen voorkomen worden door een langetermijnvisie op het zorgvastgoed. Wim Meijer licht toe. Artikel in Zorgvisie, december 2015