Artikel in Lucide


In kwartaal 4-2013 is in Lucide (kwartaaltijdschrift over bestuur en toezicht in de zorg en welzijn) een artikel verschenen over de Handreiking kengetallen, bouwkostennota 2014, naar aanleiding van een interview met Jan van der Kruis. Lees hier het artikel