Vraag hier de digitale versie van de Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed aan


Voorkant Brochure.png

Gezien de grote belangstelling die partijen in het zorgvastgoed getoond hebben voor onze vorige najaarsconferentie en de Bouwkostennota 2020 heeft het AcvZ besloten om hieraan een vervolg te geven. Wederom hebben wij hierbij het onderwerp van de duurzaamheid centraal gesteld. Aangezien het echter door de coronaproblematiek dit jaar niet mogelijk is om een conferentie te organiseren hebben wij ons primair gericht op het uitbrengen van een vervolg-brochure.

In de nieuw uitgebrachte digitale brochure zijn zowel de procedurele stand van zaken, de inmiddels geldende verplichtingen als de praktische vernieuwing beschreven. Inhoudelijke voorbeelden van complexe duurzaamheidsprojecten van diverse instellingen zijn uitgebreid toegelicht. Daarbij zijn successen gemeld op het gebied van energieopwekking, materiaalkeuzes, klimaatbeheersing en verlichting. Daarnaast bevat de brochure een aantal dieptestudies over energietransitie, waterzuivering en circulair aanbesteden. Tenslotte int deze publicatie ook een actualisering van de eerdere kengetallen voor bouw- en investeringskosten.

Een nieuwe dimensie voor verduurzaming zijn de inmiddels gebleken capaciteitstekorten in de intramurale zorg. Deze problematiek zal moeten leiden tot een additionele bouwstroom van zorgvastgoed. Maar de nieuwe gebouwen kunnen niet langer conform traditionele opvattingen gerealiseerd worden. Onze brochure laat zien dat nieuwe duurzaamheidsopties binnen bereik zijn en dat de combinatie van extra capaciteit en betere gebouwen al op korte termijn haalbaar is.

De Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed is in samenwerking met de volgende partners van AcvZ tot stand gekomen: Aronsohn, Bouwcommissioning Nederland, Cure + Care consultancy, Deerns, DDC Consultancy, EGM Architecten, Quadrance, Van Aarle de Laat & ZRi. Daarnaast hebben de volgende personen een bijdrage geleverd: Martin van den Berg, Carla van Bezu, Adriaan van Engelen, Arnold Groeneveld, Leonie Grootveld, Peter van der Hout, Letty Kil, Patrick Lammers, Mattijs Maris, Wim Meijer, Frits Mul, Cor Prop, Michel Schamp, Edwin Smits, Richard Swinkels, Team BDB, Leo Visser & Hans van Zanten. 


Wilt u de digitale versie van Brochure Verduurzaming Zorgvastgoed van AcvZ ontvangen, ga dan naar dit aanvraagformulier.