Vraag hier de digitale versie van de Bouwkostennota 2020 aan


BKN2020 voor op site.JPG

Duurzaamheid is een speerpunt voor zorginstellingen in Nederland. Dit blijkt uit de Bouwkostennota 2020 die vrijdag 15 november 2019 gepresenteerd werd tijdens “het Symposium over Verduurzaming van zorgvastgoed”. Dit symposium werd georganiseerd door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ).

De eerste Bouwkostennota werd in 2014 gepubliceerd. Dit betrof een handreiking voor beslissers en toezichthouders in de cure en care met de bedoeling hen van dienst te zijn bij het nemen van majeure investeringsbesluiten. In 2017 werden de getallen geactualiseerd en gerelateerd aan de gewijzigde inzichten bij zorghuisvesting.

Vandaag de dag zijn er opnieuw grote veranderingen. Conjuncturele ontwikkelingen zetten prijzen onder druk, het Klimaatakkoord en de Green Deal stellen nieuwe eisen aan gebouwen, de relatie tussen investering en financier verandert, technische ontwikkelingen hebben consequenties etc. Daarom ook zijn nu de kengetallen geactualiseerd en hebben wij verbanden gelegd met deze ontwikkelingen.

Duurzaamheid binnen de zorgsector behelst veel meer dan het terugdringen van energiekosten. “Langzaam begint er zicht te komen op de betekenis van de gebouwde omgeving voor de gezondheid en het welzijn van mens en natuur. Het lijkt erop dat zorgorganisaties bij het formulieren van hun visie op zorg en het daarop gebaseerde bedrijfsmodel, hiervoor steeds meer aandacht krijgen”, aldus Jan van der Kruis, voorzitter van AcvZ.

De Bouwkostennota 2020 is in samenwerking met de volgende partners van AcvZ tot stand gekomen: Aronsohn, Bouwcommissioning Nederland, Cure + Care consultancy, Deerns, EGM, Quadrance, Van Aarle de Laat, ZRi. Daarnaast hebben de volgende personen een bijdrage geleverd: Martin van den Berg, René Boudewijns, Wytze Brandsma, Judith de Bree, Henny van den Elzen, Adriaan van Engelen, Anika Haak, Willem-Jan Hanegraaf, Peter van der Hout, Walter Knoll, Jan van der Kruis, Wim Meijer, Leo Mimpen, Frits Mul, George Muller, Gerwin van der Panne, Theo Staats, Daan Tettero, Martijn van Winkelen.

Wilt u de digitale versie van de Bouwkostennota 2020 van AcvZ ontvangen, ga dan naar dit aanvraagformulier.