Risicomanagement Zorgvastgoed moet beter


151_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Persbericht. Bilthoven 2 oktober 2018

Daarbij heeft het AcvZ inspiratie gezocht in het Raamwerk risicomanagement bouwprojecten zorginstellingen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector uit 2008.

Wim Meijer, bestuurder van het AcvZ:

“ We hebben vooral financieel een aantal relatief gemakkelijke jaren achter de rug met lage rentes en meevallende aanbestedingen. Dat is nu voorbij. Voor de toekomst wordt een hogere rente verwacht en op de bouwmarkt stijgen de prijzen in snel tempo. Daarbij komen nog de uitdagingen voor het zorgvastgoed door zowel de maatschappelijke eisen van duurzaamheid als de noodzakelijke aanpassing aan de veranderingen in de zorg.”

Het AcvZ heeft een aantal relaties in het zorgvastgoed uitgenodigd om vanuit de praktijk risico’s in kaart te brengen. Deze bijdragen, waaronder een artikel van het WFZ, zijn verzameld in de brochure “Risicomanagement in het Zorgvastgoed”. 

Bijzonder aan dit instrument is dat het steunt op de actualiteit en ervaring van marktpartijen die naast de risico’s ook zelf oplossingen formuleren. De analyses en aanbevelingen hebben betrekking op zowel de voorbereiding, de ontwerpfase, de bouw als de ingebruikname. Zo waarschuwt de architect voor het bewaken van het evenwicht tussen uitstraling en gebruikswaarde; de installateur bepleit het eerder nemen van beslissingen over innovatie en techniek; procesbegeleiders presenteren slimme varianten bij procedures over aanbesteden en bouw. Ook over intensiever toezicht door de zorginstellingen zelf en het beter laten aansluiten van onderhoud en bouwproces worden suggesties gepresenteerd.

Het belang van een verscherpt risicomanagement is voor zorginstellingen evident. Een misser in het zorgvastgoed is een blijvend probleem. En de marges in de exploitatieresultaten van instellingen zijn te gering om langdurige overschrijdingen in de kapitaallasten te kunnen financieren.
Toch zou de sector krachtig moeten investeren in het zorgvastgoed: zorginnovatie, gewijzigde zorgvraag, slimme gebouwen, duurzaamheid zijn uitdagingen die moeten worden vertaald in investeringsbeleid. En dan is versterkt risicomanagement een “must”.

De brochure “Risicomanagement in het Zorgvastgoed” is beschikbaar op de website van AcvZ, alsmede op de website van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ).