Forse stijging huurprijzen in de gezondheidszorg


146_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Benchmark huurprijzen ziekenhuis laat stijging zien t.o.v. voorgaande jaren

C+C heeft de jaarlijkse benchmark huurprijs ziekenhuizen van een update voorzien. De gemiddelde huurprijs per m2 laat een forse stijging van circa 7% zien, deze bedraagt nu € 206,50 per m2. Wij zien een grote spreiding in de m2-prijzen. Variërend van de ondergrens van € 100,–- tot € 440,-–. Voor de grote spreiding in het huurprijsniveau zijn meerdere oorzaken te geven.

Als eerste de functie van de verhuurde ruimte. De huurprijs van vloeroppervlakte op de zogenaamde ‘hotfloor’ of andere specifieke ruimten ligt vele malen hoger dan de huurprijs in het ‘kantoor’.

Daarnaast zien wij dat de definitie van een m2 op verschillende manieren gebruikt wordt in huurcontracten. Er zit een groot verschil tussen een m2 BVO en een m2 VVO.

Ook de locatie is van sterke invloed. Wij zien dat ziekenhuizen met meerdere locaties activiteiten clusteren op een hoofdlocatie, waar de ruimte schaarser en dus duurder wordt. Op de nevenlocaties ontstaat ruimte en daar liggen de prijzen lager.

Wilt u meer weten over onze benchmark huurprijzen of onze ervaring op het gebied van de organisatie rondom verhuur in ziekenhuizen neem dan contact met ons op via mjo@curecareconsultancy.nl of 030 – 225 80 30.