Uitslag Prijsvraag AcvZ met thema Zorghuisvesting


94_400_0_thumb_imagetool_672_813_154_133.jpg

Op 3 november jl. heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden van de door AcvZ uitgeschreven prijsvraag met het onderwerp Zorghuisvesting. Wendy van Kessel is tot winnaar uitgeroepen, de 2e prijs is voor Jorrit Vulker en de 3e prijs is gegaan naar Lotte Steendam.

De prijswinnaars, v.l.n.r. Koen van Uden, Jorrit Vulker, Lotte Steendam, Wendy van Kessel, Sandra Ensink

Met het uitroepen van deze scriptiewedstrijd, wil AcvZ het onderzoek naar en de kennisuitwisseling over zorghuisvesting onder studenten stimuleren. En de kennis weer terugbrengen naar het veld. De deelnemers hebben daarom tijdens deze middag hun afstudeerscriptie kort gepresenteerd. De jury sprak haar waardering uit over de manier hoe de deelnemers zich betrokken voelen bij het onderwerp zorghuisvesting. De scripties geven een goed beeld hoe deze generatie kijkt naar de ontwikkelingen in de zorghuisvesting, variërend van verpleeghuisniveau tot levensloopbestendige buurten.

De winnaar is Wendy van Kessel met haar scriptie “Towards Socio-spatial Welfare, From (health)care housing to housing with care”. Zij gaat in op het belang van deelname door ouderen aan het dagelijks stedelijk verkeer. Buurten moeten zo worden ingericht dat deze zelfredzaamheid en stijgende zorg- en hulpvraag kunnen opvangen. Deze levensbestendige buurten kunnen een beter leefklimaat creëren op het niveau van wonen, welzijn en zorg. Hiervoor heeft Wendy de Dapperbuurt (Amsterdam-Oost) als case-study gebruikt. Volgens de jury betreft haar onderzoek “Een zeer relevant onderwerp dat op een methodologisch verantwoorde manier is verwerkt” en “Het resultaat is een bruikbare toolkit, waarmee men direct aan de slag kan”. Zij heeft hiermee een reis naar Curaçao gewonnen.

Op de voet gevolgd door de 2e prijswinnaar Jorrit Vulker. Zijn onderzoek “De bijdrage van de ruimtestructuur aan de hoeveelheid kennisuitwisseling in een kankercentrum” gaat in op de verbetering van communicatie in de bebouwde omgeving. Het belang van fysieke kennisuitwisseling is, zelfs in een tijd dat er veel kennis digitaal beschikbaar is, groot en kan levens redden. Jorrit heeft zijn onderzoek bij AvL-NKI uitgevoerd, een goed voorbeeld waar zorg en onderzoek onder één dak en één organisatie gehuisvest zijn. De jury stelt dat het een gedegen analyse betreft ‘Met name de diepgang op het gebied van inventarisatie van de verschillende specialismen, waardoor duidelijk wordt welke ruimtelijke relaties wel en niet belangrijk zijn”. Het resultaat is “Een uitgebreide en sterke formulering over de mogelijke verbeterpunten in het vastgoed om de communicatie te verbeteren”, aldus de jury.

De 3e prijs ging naar Lotte Steendam met haar scriptie “Op welke manier kan de indeling van het nieuwe gebouw van ’s HeerenLoo te Apeldoorn de oudere cliënt helpen de interne oriëntatie te verbeteren en de zelfredzaamheid te bevorderen?” Zorginstelling ’s HeerenLoo biedt zorg voor mensen met een beperking. Lotte heeft gekeken hoe de huisvesting kan worden aangepast voor de oudere bewoners met het doel een goed leefklimaat te creëren. De jury bemerkt aan haar een grote betrokkenheid bij het onderwerp. De jury waardeert de combinatie van marktonderzoek, literatuur-onderzoek, goede interviews en de methodiek om te komen tot aanbevelingen.

Eervolle vermeldingen waren er voor Sandra Ensink, Heleen Rutten, Maartje van Beek en Koen van Uden.

Fotoalbum (foto's zijn gemaakt door Stefan Lechner)

Jurysamenstelling en beoordeling van de jury
De jury is samengesteld van kennisinstellingen, het maatschappelijk veld en ontwerpbureaus. Masi Mohammadi (lector Architecture in Health) trad op als juryvoorzitter. De overige leden waren Martin van den Berg (EGM architecten, directeur bouwtechniek en organisatie), Willem Coenen en Jan W. Pleunis (Stichting AcvZ, bestuursleden)

De jury heeft de inzendingen beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:
1. Toegevoegde waarde  
2. Maatschappelijke relevantie  
3. Frisse en innovatieve kijk op het onderwerp  
4. Mate van uitwerking en diepgang  
5. Onderbouwing van de scriptie  
6. Vormgeving en professionele uitstraling

Lees hier volledig juryrapport