Indexcijfers juli 2015 beschikbaar


88_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Houd uw kengetallen actueel en download hier de meest recente indexcijfers.

* de gepubliceerde indexcijfers zijn voorlopig vastgesteld.

Uit de indexcijfers blijkt dat de kosten van de bouw in de gezondheidszorg in 2014 stabiel zijn gebleven. Zowel voor de ziekenhuizen als voor de care zijn de prijzen gemiddeld met minder dan 1% gestegen. De nieuwe cijfers zijn verwerkt in een aanpassing van de Handreiking Bouwkosten 2014 van het AcvZ. De Handreiking bevat benchmarks, afspraken en spelregels voor de zorgbouw.

De berekening van de indexatie is uitgevoerd door het Bureau Documentatie Bouwwezen op basis van de bouwpraktijk in de zorg. Bij de berekening is gebruik gemaakt van specifieke bouwtypes in de zorg. In de cure is dat het onderscheid tussen hot floor, hotel, kantoor of fabriek; in de care geldt de typologie van woongebouwen, kantoor en activiteiten.
* de gepubliceerde indexcijfers zijn voorlopig vastgesteld .