Artikel Skipr Zorgveld vraagt heroverweging takenpakket CSZ


74_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Naar aanleiding van ons artikel heeft Skipr op 30 december 2014 een artikel gepubliceerd Zorgveld vraagt heroverweging takenpakket CSZ. Lees hier het artikel
Zorgveld vraagt heroverweging takenpakket CSZ

Verschillende brancheorganisaties hebben in een brief aan de Eerste Kamer gevraagd om een amendement in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) te heroverwegen en uit te stellen. Als de wijziging door zou gaan, zou het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) alle koop, verkoop en verhuur van zorginstellingen moeten goedkeuren.

Aanvankelijk zouden de taken van het CSZ worden beëindigd. De overheid zag door de ontwikkeling naar de integrale tarieven geen werk meer voor het CSZ, aangezien bij integrale tarieven zorgaanbieders in financiële zin ook verantwoordelijk zijn voor het vastgoed en meer dan ooit belang hebben bij commerciële vastgoedtransacties. Nu staat in het wetsontwerp dat de taken van het CSZ verder worden uitgebreid naar alle koop, huur, verkoop en sluiting van vastgoed door zorginstellingen. Over deze koerswijziging is geen overleg gevoerd met de brancheorganisaties.
De werkzaamheden zouden worden uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het gaat om een amendement die is gekoppeld aan de introductie van winstuitkeringen in de sector ziekenhuizen.

Lastendruk
Brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, VGN, NVZ en Revalidatie Nederland vragen uitstel en heroverweging. Ze vinden dat er geen zicht is op concrete uitwerking. De achtergrond van het amendement is voorkomen van fraude en weglek van publieke middelen, maar volgens de brancheorganisaties is dit niet de juiste weg. Ze pleiten voor samenhang met komende voorstellen rond bestuur en toezicht. “Wij missen in dit amendement de relatie tot deze ontwikkeling. Hier zit naar onze mening juist de kans om administratieve lastendruk te verminderen.”

Risico's
Een ander punt van zorg is de verantwoordelijkheid van de NZa bij het meebepalen van de vastgoedplannen van zorginstellingen. “Het kan naar onze mening niet zo zijn dat het toezicht op de voorgenomen investeringen gaat inhouden dat de NZa enerzijds wel meebepaalt, maar anderzijds geen enkele verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de daaruit voorvloeiende risico’s.”

Praktisch
Volgens het Adviescentrum voor Zorghuisvesting weet minister Schippers niet wat voor enorme administratie dit teweeg zal brengen. Het is volstrekt onduidelijk hoe vaak verkoop en verhuur voorkomt. Ook roept het praktische vragen op: hoe en wanneer moeten zorginstellingen voornemens voor koop en huur doorgeven? Vicevoorzitter Wim Meijer: “Het gaat om enkele honderden instellingen met een vastgoedportefeuille van tientallen miljarden. Dat komt neer op een paar duizend aanvragen per jaar.”
Minister Schippers heeft het amendement ter advisering neergelegd bij de Raad van State.

http://www.skipr.nl/actueel/id20951-zorgveld-vraagt-heroverweging-takenpakket-csz.html