Indexcijfers januari 2015 beschikbaar


77_400_0_thumb_imagetool_0_0_0_0.jpg

Kosten zorgbouw in 2014 gestabiliseerd. 
Houd uw kengetallen actueel en download hier de meeste recente indexcijfers.

*gepubliceerde indexcijfers voorlopig vastgesteld. zijn vanwege het uitblijven van de CAO Bouwnijverheid voor 2015 .

Uit de indexcijfers blijkt dat de kosten van de bouw in de gezondheidszorg in 2014 stabiel zijn gebleven. Zowel voor de ziekenhuizen als voor de care zijn de prijzen gemiddeld met minder dan 1% gestegen. De nieuwe cijfers zijn verwerkt in een aanpassing van de Handreiking Bouwkosten 2014 van het AcvZ. De Handreiking bevat benchmarks, afspraken en spelregels voor de zorgbouw.

De berekening van de indexatie is uitgevoerd door het Bureau Documentatie Bouwwezen op basis van de bouwpraktijk in de zorg. Bij de berekening is gebruik gemaakt van specifieke bouwtypes in de zorg. In de cure is dat het onderscheid tussen hot floor, hotel, kantoor of fabriek; in de care geldt de typologie van woongebouwen, kantoor en activiteiten.

Voor 2015 verwacht het AcvZ een moeilijk jaar voor de zorgbouw. In de langdurige zorg neemt het aantal projecten af als gevolg van de onzekerheid bij instellingen door het overheidsbeleid. Het verminderen van het aantal plaatsen en het versnellen van de toepassing van het scheiden van wonen en zorg leidt op korte termijn tot stagnatie in de zorgbouw. Bovendien stellen bankiers, zoals bevestigd wordt door Postema van de BNG in de Internetpublicatie B en G magazine, hoge eisen aan de businesscases.

Vastgoeddeskundigen waarschuwen dat deze stagnatie zal leiden tot een toekomstige inhaalvraag, omdat de huidige woningen en gebouwen niet geschikt zijn voor de gewijzigde toekomstige vraag naar zorg. Dit besef is ook doorgedrongen in de Tweede Kamer, waar in december  een tweetal moties over de noodzakelijke transformatie van zorgvastgoed zijn aangenomen.

In de sector ziekenhuizen zijn ten gevolge van fusies en nieuwe technologie nog een aantal grote projecten in uitvoering. Maar ook daar wordt verwacht dat de combinatie van stelselwijziging en scherpere financieringseisen zal leiden tot een afname van bouwprojecten.
Inmiddels is de voorbereiding van een aantal investeringen reeds stilgelegd.

* de gepubliceerde indexcijfers zijn voorlopig vastgesteld vanwege het uitblijven van de CAO Bouwnijverheid voor 2015.