AcvZ presenteert nieuwe BKN 2017


Cover 2017 2.png

Bouwexperts bepleiten koerswijziging zorgbouw
Tien jaar na afschaffing van de overheidsregels is er nog te weinig veranderd in het zorgvastgoed en de zorgbouw.

Tien jaar na afschaffing van de overheidsregels is er nog te weinig veranderd in het zorgvastgoed en de zorgbouw. Naast de veranderingen in de zorg zelf eisen ook ontwikkelingen in duurzaamheid, technologische innovatie, klantgerichtheid en financierbaarheid dat instellingen en partijen in de zorgbouw zich beter aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. Afstemming op nieuwe ICT en op duurzaamheid moet hoger op de agenda. Verkorting van afschrijvingsduur en meer focus op specifieke cliëntengroepen is ook noodzakelijk.


Dit waren de conclusies van een expertmeeting die ING organiseerde bij de presentatie van de nieuwe Bouwkostennota 2017. Deze publicatie, een gezamenlijk initiatief van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, ING en partijen uit de zorgbouw en inmiddels op de websites beschikbaar, bevat actualisaties van bouwindexen, vloeroppervlak en investeringskosten voor de zorgbouw. Ook wordt er nu voor het eerst een combinatie van 3 specifieke standaarden voor ziekenhuizen gepresenteerd. Ziekenhuizen kunnen met deze standaarden hun prestaties vergelijken met gemiddelden en met best practises. Bij het onderhoud gaat het bijvoorbeeld  om energiekosten en vloeroppervlak; bij exploitatie over opnames, ligduur en productiviteit; bij bouwprojecten om bouworganisatie, architectuur en installatietechniek.

De samenwerkende experts van Aronsohn,  Bouwcommissioning  Nederland, Cure + Care, Deerns, EGM,  en Van Zanten presenteren naast de ziekenhuistandaarden een groot aantal artikelen over ontwikkelingen, problemen en oplossingen in de zorgbouw.

“Na de turbulente periode van overgangsperikelen in de zorgbouwregels is het nu weer tijd om kennis te delen en elkaar te informeren. Zo kun je ook via gericht vastgoedbeleid de kostenontwikkeling in de zorg positief beïnvloeden” stelt Jan van der Kruis, voorzitter van het
Adviescentrum voor Zorghuisvesting.
Naast informatie over recente ontwikkelingen in financiering en regelgeving zoals bijvoorbeeld over het College Sanering wordt tevens ingegaan op nieuwe technologie:  smart buildings, OK renovaties en energieneutraliteit. Bij het vastgoed in de caresector staat de modernisering van de huidige zorgaccomodaties centraal. Veel aandacht verder voor actuele problematiek van het beheersen van bouwprocessen; verschillende modellen worden gepresenteerd om instellingen beter in staat te stellen hun bouwprojecten succesvol te realiseren.

“Dat is van groot belang voor een gezonde vastgoedfinanciering” concludeert Rob van den Biggelaar van de ING. “Toekomstige projecten zullen bij interne en externe stakeholders beoordeeld worden  aan de hand van nieuwe ijkpunten die verbonden zijn met het nieuwe zorgstelsel en de gewijzigde economische omstandigheden. Wij beseffen dat er meer differentiatie zal optreden. Zorgvastgoed in de randstad zal verschillen van hetgeen in de regio gebouwd wordt. En in de care zal meer onderscheid ontstaan tussen specifiek vastgoed en algemene voorzieningen”.