Artikel: Bouwkostennota Gezondheidszorg geactualiseerd


72_400_0_thumb_imagetool_1146_1504_58_163.png

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting publiceert sinds kort kengetallen
voor de zorgbouw. Het vult daarmee de leemte die is ontstaan na opheffing van het Bouwcollege. De Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen heeft een artikel gepubliceerd over de Handreiking Kengetallen. 

Om de Handreiking kengetallen Benchmark zorgvastgoed, de Bouwkostennota 2014 te bestellen kunt u contact opnemen met Renée Teeuwen, 06 30 28 90 82 of mail naar info@stichtingacvz.nl

We hebben slechts nog enkele exemplaren in voorraad.