AcvZ daagt studenten uit met Prijsvraag Zorghuisvesting


Wij dagen enthousiaste studenten(teams) van universiteiten en hogescholen uit om in te schrijven voor een prijsvraag met als onderwerp zorghuisvesting.

De Nederlandse gezondheidszorg verkeert in een turbulente fase. Ingrijpende wijzigingen doen zich voor in de cure (de marktwerking) en in de care (decentralisatie, leegstand). Ook het gewone woningbestand zal moeten worden aangepast aan het proces van extramuralisatie. De consequenties hiervan voor de gebouwen in de gezondheidszorg worden uiteraard nauwkeurig bestudeerd door professionele ontwerpers en bouwers.

Wij van AcvZ zijn echter ook nieuwsgierig naar de opvattingen van nieuwe generaties over dit vraagstuk. Dit alles met een tweeledig doel: het stimuleren van een nieuwe, creatieve bijdrage aan de ontwikkeling van zorghuisvesting en het creëren van een fundament voor jullie persoonlijke portfolio.

Wat is het onderwerp?
Het onderwerp heeft betrekking op het thema zorghuisvesting in de breedste zin van het woord en een frisse/innovatieve kijk geeft op actuele en toekomstige ontwikkelingen gere-lateerd aan zorghuisvesting. Je moet hierbij denken aan zaken als de invloed van slimme toegankelijke techniek op de zorghuisvesting of wat doen we met leegkomende zorggebouwen?

De Stichting AcvZ is nog in gesprek met zorgaanbieders om te onderzoeken of er concrete praktijksituaties kunnen worden ingebracht. Meer informatie hierover verschijnt op deze site.

Voor wie is deze uitvraag
Studenten(teams) van hogescholen en universiteiten (met een afstudeerrichting die gericht is op huisvesting, met facility management of zorgprocessen) worden uitgedaagd om hun scriptie of afstudeeropdracht in te zenden. Het moet een product zijn dat in de periode januari t/m juni 2015 is afgerond.

Procedure
- 1 juli t/m 30 november 2014 Periode waarin studenten(teams) zich kunnen aanmelden
- 1 oktober 2014 t/m 30 juni 2015 Werken aan de opdracht
- 15 juli 2015 Uiterste datum indiening van de inzending
- Medio september 2015  Uitslag

De uitslag wordt bekend gemaakt op een door AcvZ te organiseren bijeenkomst over toekomstige zorghuisvesting. De invulling van deze bijeenkomst wordt mede bepaald door jullie suggesties op het aanmeldformulier. Uiteraard is er ook aandacht voor publicatie  via onze website en via een aantal vakbladen.

Hoe in te dienen?
Vul uiterlijk 30 november 2014 het aanmeldformulier in (zie link onder aan bericht).

De prijzen
De eerste prijs bestaat uit een kennismaking met de gezondheidszorg en –gebouwen op Curaçao (maximaal 2 personen). Het AcvZ verzorgt reis en verblijf (7 dagen) en organiseert de invulling van deze reis.

De winnaars van de tweede en derde prijs komen in aanmerking voor stageplaatsen bij de organisaties die ook de leden van de jury afvaardigen:
- Deerns
- EGM architecten
- ZRi, Van Zanten Raadgevende ingenieurs

De jury
De jury bestaat deels uit bestuurders van AcvZ en ervaren professionals die in een reeks van jaren betrokken zijn (geweest) bij het bouwen ten behoeve van de zorgbouw:
- Jan W. Pleunis (AcvZ)
- Sjoerd Hora Siccama (Deerns)
- Martin van den Berg (EGM)
- Hans van Zanten (ZRi)

Daarnaast mogen ook jullie voorstellen doen wie er toegevoegd kan worden aan de jury. Dit kunnen bestuurders zijn van (zorg)organisaties, vertegenwoordigers uit de onderwijs-wereld, financiers enz. Jullie kunnen dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
Wij zorgen, met jullie input, voor een solide jury waarbij ook aan jullie persoonlijke carrièrekansen wordt gedacht.