Indexcijfers januari 2017


Houd uw kengetallen actueel en download hier de meeste recente indexcijfers. 

De prijzen voor zorgbouw zijn in 2016 opnieuw met gemiddeld 2% gestegen. Deze trend ligt ruim boven de algemene inflatie in Nederland, die 1,4% bedroeg exclusief voeding en energie. De arbeidskosten in de zorgbouw stijgen sneller dan de materiaalkosten. Voorts geldt voor de ziekenhuissector dat de prijsstijging bij het bouwen van operatiekamers, intensive care en andere dure voorzieningen relatief hoog is.

De nieuwe index voor de zorgbouw is gepubliceerd op de website van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting. Het is een vervolg op eerdere cijfers zoals gepresenteerd in de in november 2016 uitgebrachte Bouwkostennota.

De berekening van de zorgbouwindex is uitgevoerd door Bureau Documentatie Bouwwezen te Arnhem. In de specifiek voor de zorgbouw ontwikkelde index wordt rekening gehouden met verschillende bouwtypes in de zorg zoals een onderscheid tussen cure en care.

De geconstateerde prijsstijging is een bevestiging van het algemene herstel op de bouwmarkt. De situatie van voortdurend meevallende aanbestedingsresultaten is verdwenen. De markt voor zorgbouw is inmiddels meer in beweging gekomen. Er zijn daarbij tegengestelde signalen bijvoorbeeld over nog aanwezige leegstand: staatssecretaris Van Rijn studeert zelfs op een specifiek vangnet voor zorgvastgoed. Daartegenover staan actuele berichten over toegenomen belangstelling van binnen- en buitenlandse beleggers vooral voor care voorzieningen.

Wim Meijer
AcvZ, Bilthoven

DOWNLOAD hier de nieuwe cijfers